Next level AR: HoloLens

Een digitale maquette, in 3D.

Uitdaging
De meeste mensen hebben wel een globaal beeld hoe een tunnel aangelegd wordt; men graaft een tunnel, schuift er tunneldelen in en brengt wat asfalt aan op de vloer. Simpel toch? Nee dus. Het aanleggen van een tunnel is een complexe aangelegenheid waarbij veel processen komen kijken die door verscheidene partijen worden uitgevoerd. Croonwolter&dros verzorgde onlangs samen met Voorbij Funderingstechniek en Mobilis het gehele traject van de aanleg van een tunnel. Daar waar haar zusterbedrijven het meer zichtbare werk verrichten is het werk van Croonwolter&dros minder in het oog springend. Naast elementen zoals de camera’s en verlichting, verzorgen zij ook vooral het hart van de tunnel; de bekabeling, de technische infrastructuur en de apparatuur en software die alles regelen. Croonwolter&dros wilde het eindresultaat van deze tunnel op een leuke en duidelijke manier laten zien. Maar hoe? En dan ook nog op een beurs, waarbij mensen in het voorbijlopen in een oogwenk aangetrokken moeten worden tot jouw verhaal.

Aanpak
Je zou natuurlijk een maquette kunnen laten maken, waarin de verschillende processen van tunnelbouw gevisualiseerd worden. Erg mooi, maar dit sluit niet helemaal aan op het innovatieven karakter van Croonwolter&dros. Dan maar een digitale maquette, in 3D. En interactief. Als ‘Augmented Reality’ ervaring op de Microsoft HoloLens bril. 

Voordat wij zelf konden uitleggen en visualiseren wat er bij de bouw van een tunnel komt kijken moesten we natuurlijk eerst zelf weten hoe dat zit. Tijdens een diepte-interview met experts van de betrokken partijen kregen we haarfijn uitgelegd welke processen er bij de tunnelbouw komen kijken. Daarnaast hadden we tijdens het project nauwgezet contact met de opdrachtgevers om te zorgen dat alles 100% klopt. 

Naast de tunnelbouw zelf moesten we ook uitpluizen hoe dit allemaal weergegeven kon worden op de Microsoft HoloLens. Om te beginnen hebben we alle objecten zoals voertuigen en tunnelonderdelen in ons vertrouwde 3D-programma Cinema4D vormgegeven. Vervolgens hebben we, in nauwe samenwerking met Croonwolter&dros, deze elementen samengevoegd in Unity - een applicatie welke doorgaans gebruikt wordt voor de ontwikkeling van games - waarmee de interactiviteit geprogrammeerd kon worden die nodig was voor de HoloLens.

Resultaat
Statistieken over online views en likes hebben we dit keer niet, dit was immers een Augmented Reality ervaring om te bekijken via een HoloLens op de Infratech 2019 Beurs.

Wat we wél kunnen zeggen is dat de klant bijzonder tevreden was over het resultaat en de korte doorlooptijd van slechts twee weken waarin het project gerealiseerd is. En wij kunnen terugkijken op een fijne samenwerking met de klant en een tof project om te maken. Bekijk hieronder het proces van dit project!