Nieuwe uitstraling met behoud van karakter

Plek Makelaars

Nieuwe uitstraling met behoud van karakter

Plek Makelaars

Uitdaging

Ze on­der­scheid­den zich in de branche al door hun moderne en per­soon­lij­ke aanpak, maar wilden dit nu ook visueel uitstralen. Onze uitdaging was om zowel de naam, als de identiteit van deze or­ga­ni­sa­tie een nieuw gezicht te geven. Be­lang­rij­ke fo­cus­pun­ten hierbij waren dat het en­thou­si­as­te en per­soon­lij­ke karakter van Plek behouden blijft. De oplossing? Een nieuwe naam- en identiteit met een Rot­ter­dam­se inslag.

Hoe vallen we op én blijven we onszelf?

Oplossing

Na een in­ta­ke­ge­sprek met de op­dracht­ge­ver waarin we alle wensen en voorkeuren vast­stel­den, ging collega Niels eerst aan de slag met een nieuwe naam. Ingrediënten: per­soon­lijk, een beetje meer, een verademing, Rotterdams (in de Pan­ne­koeks­traat), klein, aandacht, open, hip. Hieruit kwamen vijf namen, meer dan ge­brui­ke­lijk - omdat we zoveel (goede) ideeën hadden ;-) De winnaar is inmiddels bekend. On­der­bou­wing voor de naam Plek: Kort en krachtig. Synoniem voor: plaats, locatie, woning waar je je thuisvoelt - "een eigen huis, een ... onder de zon". Maar ook: hier is het, of hier moet je zijn en wij vinden de plek voor jou, wij zorgen dat jij jouw plek krijgt, voor iedereen is er (een) plek.

Bij een naam hoort - meestal - een tagline. Dat werd: Thuis in Rotterdam. Waarom? Niels pikte dit bij de op­dracht­ge­ver op, tijdens een te­le­foon­ge­sprek. Of zoals hij zelf zegt: ‘Staaltje goed luisteren naar de klant. Want dit is precies wie jullie zijn. Letterlijk een plek in Rotterdam en figuurlijk waar jullie zo goed thuis zijn. Kortom, precies weten wat je doelgroep wil. Voelt warm en eigen.’

De tweede stap was de vertaling van de gekozen naam naar een nieuwe identiteit. In dit proces is kritisch gekeken naar het on­der­schei­den­de vermogen van de op­dracht­ge­ver. Een pro­fes­si­o­ne­le uit­stra­ling maar wel door middel van een ver­nieu­wend en modern karakter.

Het mocht best een beetje Rotterdams en te­gen­draads zijn.

Voorbeeld van Plek branding: een witte cirkel met in zwarte letters Plek en een zwarte cirkel met in witte letters Plek.

Het uit­ein­de­lijk ontworpen logo sluit hier perfect op aan. Het gebruik van een zwarte cirkel - een let­ter­lij­ke vertaling van het de naam Plek - ge­com­bi­neerd met een klassieke, moderne letter. Daarnaast een subtiele verwijzing naar een dak, verweven in de letter K.

Na het logo volgden diverse door­ver­ta­lin­gen: van vi­si­te­kaart­jes en brief­pa­pier tot de gehele gevel waarbij het logo groot prijkt op de etalage.

Uitwerking van Plek branding op een visitekaartje en briefpapier.

Een makelaarsbord aan een raam met de nieuwe Plek branding.

In de weken voor­af­gaand aan de lancering ont­wik­kel­den we een tea­ser­cam­pag­ne: posters in de binnenstad waarbij alleen de zin ‘Zit jij nog op je Plek?’ werd afgebeeld. Na één week werden deze posters vervangen door het logo van Plek én de website, waarmee we de nieuwe huisstijl onthulden.

Thuis in Rotterdam

Na de tea­ser­cam­pag­ne is in januari de nieuwe huisstijl gelanceerd en ge­com­mu­ni­ceerd naar bestaande klanten en relaties in een nieuws­brief. In de eerste maand leidde dit al tot meerdere leads. Er volgde een officiële opening waarbij collega’s en be­trok­ke­nen uit het vak aanwezig waren. Zeer positieve reacties op de gehele uit­stra­ling. Hulde.

Inmiddels groeit het aanbod van Plek steeds verder. De per­soon­lij­ke aanpak is gebleven, en met de nieuwe identiteit is de eerder genoemde uitdaging zeker behaald: het opvallen als ma­ke­laars­kan­toor in dit enorme landschap van con­cur­ren­ten. Wij kijken met en­thou­si­as­me terug op dit toffe project en een heel fijne sa­men­wer­king met de op­dracht­ge­ver. En nog steeds, want we zijn nog lang niet op elkaar uitgekeken.

Een billboard aan een muur met daarop "Dan maak je maar zin." in de Plek branding.

Voorbeelden van Plek social posts.


Behoefte aan een rebranding? Neem contact op met

Joost Baljon

Directeur

Manager van (bijna) alles. Denkt in beeld, communiceert het liefst met GIF's. Kun je wakker maken voor slechte woordgrappen én slogans.

Stuur een mail
Contact op LinkedIn


Cookies op onze website

RAUWcc gebruikt functionele, analytische en marketing cookies voor website statistieken en marketing. Meer uitleg.

Akkoord
Alleen functionele en analytische cookies